ໂຮງງານຜະລິດຕຽງນອນໄຟຟ້າ, Suppliers - China Electric Bed Manufacturers